İLMİ ÇALIŞMALAR

TÜM RÜTBELERİN TEMELİ VE ZİRVESİ, İLİM

İlim ve âlim hakkında Allah Teâlâ buyuruyor ki:

“Allah iman edenleri yüceltir; kendilerine ilim verilmiş müminleri ise, (cennette) kat kat derecelerle yükseltir.” (Mücadele, 58/ 11.)

“De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilen elbette kıymetlidir.” (Zumer, 39/9.)

“Kulları arasında Allah-U Teâlâ’dan en çok korkan âlimlerdir.” (Fâtır, 35/28.)

İlim hakkında sevgili Peygamberimiz (aleyhi’s-Salêtu ve’s-Selâm) buyuruyor ki:

“İlim öğrenmek, kadın-erkek her Müslümana farzdır.” (Beyhakî)

“Beşikten mezara kadar ilim öğrenmeye çalışınız!” (Şir'a)

İlim ve âlim hakkında âlimlerimiz buyuruyor ki:

“Allah-u Teâlâ, İbrahim (aleyhi’s-Salêtu ve’s-Selâm)’a: Ben ilim sahibiyim, ilim sahiplerini severim, buyurdu.” (İbn-i Abdilber)

“İlim, İslam’ın hayatı, imanın direğidir.” (Ebu’ş-Şeyh)

“Hiç kimse, cehaletle aziz, ilim ile de zelil olmaz.” (Askeri)

“İnsanlar et gibi, ulema tuz gibidir. Tuzsuz et koktuğu gibi, ulema ve sohbetinden mahrum kalan da çürür ve kokar.” (Mahmûd Ustaosmanoğlu)

Yukarıda zikredilen Ayet-i Kerime, Hadis-i Şerif ve âlimlerimizin sözlerinden de anlaşılacağı üzere hayatımızda ilim ve âlime, son derece ihtiyaç büyüktür.

Tisam Ailesi olarak bizler, tüm insanlığa ışık tutacak bilge kimselerin yetişmesi için rahle önlerine oturmuş bulunmaktayız. Bu rahle-i tedris, yüce ecdat Osmanlının kültürü olan klasik medrese tedrisidir. Malatya’mızın merkezinde Arapça ve Hafızlık üzerine klasik medrese usulünü hayata geçirmiş bulunmaktayız.  

Siz aziz milletimizin, kadim geçmişimizin kutlu mirası olan ilim ve irfan yaşayıp-yaşatmak ve insanın yaşadığı her bir yere ulaştırmak için, maddi-manevi desteklerinizle yanımızda olmanızı temenni ederiz !

Bağış Yapmak İçin Tıklayınız..