MESCİT VE MEDRESE

AYRILMAZ İKİLİ MESCİT VE MEDRESELERİN İMARI

Allah Teâlâ’ya imanın en bariz göstergesi ve imandan sonra en büyük ibadet olan namazın karargâhı mescitler… Yine Allah Teâlâ’nın dinin yeryüzünde yaşandığının yegâne nişaneleri mescitler… Müminlerin tek teselligâhı mescitler… Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekâtını veren ve yalnız Allah’tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur.” (Tevbe, 9/18.)

Ayet-i Kerimeden de anlaşılacağı üzere Allah Teâlâ’ya ve ahirete iman; namaz kılmak, zekât vermek, o’ndan korkup sakınmak ve mescit imar etmekle bilinmektedir. Yani mescit veya mescitler inşa etmek imanın bir tezahürüdür.

Yine malumdur ki Mescid-i Nebevî’nin duvarına bitişik Suffe Mektebi inşa edilmiştir. Yani İslam geleneğinde mescit-mektep ayrılmaz iki önemli unsurdurlar.     

İşte tam da bu manada yani imanımızı bütün yeryüzüne haykırırcasına cami ve mescitlerimizi ve de ayrılmaz ikili olan mescit ve medreseleri çoğaltmak ve yaşatmak lazımdır.

Tisam Ailesi olarak başta güzel Malatya’mız olmak üzere tüm dünyayı Allah Teâlâ’nın mescitleri ve medreselerle bezendirmeye baş koyduk. Bu kutlu sevdamızda siz aziz milletimizin maddi-manevi desteklerinizi bekleriz.

Bağış Yapmak İçin Tıklayınız..