YOL GÖZLEYENLERE UMUT OLMAK

İNSANLARIN EN HAYIRLISI, İNSANLARA EN FAYDALI OLANDIR…

Yüce Yaratan biz kullarına her daim iyilik üzere olmamızı emretmektedir. Bu emrin gereği olarak, nefsine ve şeytana teslim olmuş kimselerin sebep olduğu savaş, sömürü, gasp vs. gibi kötü emellerinin doğurmuş olduğu açlık, sefalet, modern kölelik, maddi-manevi yoksullukla mücadele etmek lazımdır.   

Yüce Yaratan: “Onlar bollukta da darlıkta da Allah (Teâlâ) yolunda harcarlar, öfkelerini yenerler, insanları affederler. Allah (Teâlâ) işini güzel yapanları sever,” (Âl-i İmrân, 3/134.) buyurmaktadır.

Yine, âlemlere rahmet Peygamberimiz (aleyhi’s-Salêtu ve’s-Selâm): “İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olandır,” (Buhârî, Meğâzî, 35.) buyurmaktadır.

Bizler Tisam Ailesi olarak Allah Teâlâ’nın “sevdiği”, Peygamberimiz (aleyhi’s-Salêtu ve’s-Selâm)’in müjdelediği “en hayırlı” kimseler zümresine dâhil olmak ve bu hayra vesile olmak gayesiyle güzel Malatya’mızda Tisam Yardım Kervanı harekâtını hayata geçirmiş bulunmaktayız.

Siz kıymetli vatandaşımızın Tisam  Kervanı’na katılmanızı temenni ederiz!

Bağış Yapmak İçin Tıklayınız..