KÜLTÜR VE SANAT

GEÇMİŞ VE GELECEK ARASINDA YEGÂNE KÖPRÜ: KÜLTÜR VE SANAT

Kültür: Bir milletin dini, ahlaki, akli, lisani, iktisadi ve fenni hayatlarının ahenkli bütünüdür.

Kültür, bir milletin asırlar boyunca oluşturduğu yaşam tarzlarının kodlarını içine alan hafıza gibidir.

Kültür; tarihi, sanatı, edebiyatı, gelenek ve görenekleriyle gelecek nesillerin yetişmesine ve dolayısıyla vatan-millet bütünlüğünü pekiştirmek ve korumak için temel unsurlardır…

Tisam Ailesi olarak bizler, kadim geçmişimizin bırakmış olduğu ulvi izlerini geleceğimize aktarmak için Malatya’mızda Kültür ve Sanat kıyamını başlatmış bulunmaktayız.

Bu kıyamımızla vatan, millet ve din bütünlüğümüzü iri ve diri tutmaktır hedefimiz.

Bu Kıyamımızın tezahürü olarak klasik medrese usulü eğitim, ilmi seminerler, hat ve tezhip sanatı, ferdi ve umumi manevi rehberlik gibi hizmetleri tertip etmiş bulunmaktayız.

Yüce milletimizin ve vatanımızın yararına her türlü maddi-manevi hizmeti sunmaya sevdalı ve de karalıyız…

Bu kıyamımızda siz aziz milletimizin maddi-manevi desteklerinizi bekleriz !    
 

Bağış Yapmak İçin Tıklayınız..