SU KUYULARI

HAYATIN TA KENDİSİ DEMEK OLAN SU

Hiç şüphesiz suyun hayatımızda çok büyük bir önemi vardır. Bedenimizin, hayvanlarımızın ve ekinlerimizin ve daha da önemlisi imandan sonra en büyük ibadet olan namaz gibi birçok ibadetlerimizin temelini su oluşturmaktadır.

İşte bu temel ihtiyaç olan su, başta Afrika olmak üzere birçok bölgede yok denecek derece…

İnsanlık olarak din, dil, ırk ve coğrafya ayırt etmeksizin imkân dâhilinde bu bölgelerin suya kavuşabilmeleri için seferber olmak lazımdır.

İşte tamda bu anlamda Tisam Ailesi olarak bizler, başta Malatya’mız olmak üzere bütün Türkiye’mizde ki gönlü yardım aşkıyla tutuşmuş vatandaşlarımız ile suya muhtaç bu bölgelere sebil olma sevdasındayız.

Siz aziz milletimizin, kurak gönüllere serinlik olma gayretlerimizde maddi-manevi desteklerinizi esirgemeyeceğinizi temenni ederiz! 

Bağış Yapmak İçin Tıklayınız..