KÜTÜPHANE

 NEDEN KÜTÜPHANE?

Kütüphaneler ilmi, bilgiyi temsil eden ve muhafaza eden en önemli yerlerdir. Sadece ilmi muhafaza etmek için kurulmazlar, insanlara aynı zamanda yön vermek için kurulurlar. İlimde kütüphane olmazsa olmazlardandır. Bir ilim merkezinde halı, kilim, elektrik olmayabilir ama iyi bir kütüphane olmak mecburiyetindedir.

İlmin insanlık tarihindeki ilk başlangıcı ilk insan ve ilk Peygamber olan Hazreti Âdem (aleyhi’s-Salêtu ve’s-Selâm) ile başlamıştır. Nitekim Cenâb-ı Hak Bakara Suresi’nin 31. Ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor: وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَٓاءَ كُلَّهَا  “Allah Âdem’e bütün isimleri öğretti.” Bu Ayet-i Kerime’den anlıyoruz ki insan dünya’ da ilimden, bilgiden ayrı kalamaz ve o’na her hâlükârda muhtaçtır. Bu sebeple Allah azze ve celle bizzat Âdem (aleyhi’s-Salêtu ve’s-Selâm)’a muallim oluyor ve isimleri kendisine talim ediyor.

İlim insanoğlunun hem dünyasını hem ahiretini mamur eder. İlim Peygamberlerin (aleyhimu’s-Salêtu ve’s-Selâm) mirasıdır. Nitekim Efendimiz (aleyhi’s-Salêtu ve’s-Selâm) şöyle buyuruyor: “İlim, benim ve diğer peygamberlerin mirasıdır. Kim de bana mirasçı olursa, cennette benimle beraber olur.” (Deylemî)

Hazreti Ali (radiyallâhu anh) ilmin önemi hakkında şöyle buyuruyor: “İlim, maldan hayırlıdır. Çünkü malı sen korursun; fakat ilim seni korur. Mal harcamakla azalır, ilim sarf etmekle çoğalır.”

TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADAR KÜTÜPHANE

Tarihte ilk kütüphaneyi Asur Devleti Hükümdarı Asurbanipal m.ö.625 yılında Ninova kütüphanesini kurdu. İslam tarihinde de ilk kütüphane Hazreti Muaviye (radiyallâhu anh) devrinde kuruldu. Türklere ait ilk kütüphane Orta Asya’da Uygurlar döneminde kuruldu. Selçuklular döneminde ilk kütüphane Emir Şemsettin Altınapa tarafından İplikçi Medresesinde açılmış, bundan sonra Nizamiye Hangahı’ nda ve Sadreddin Konevî Medresesin de Kutlu Melek Hatun tarafından Atabekiye Medresesi civarında çok sayıda kütüphaneler kurulmuştur. İlk Osmanlı kütüphaneleri medreseler bünyesinde kurulmuştur. Bilinen ilk Osmanlı kütüphaneleri Bursa ve Bolu’da kurulmuş olan iki medresenin içinde oluşturulmuştur. İlk bağımsız kütüphane İstanbul’da Köprülü Fazıl Mustafa Paşa tarafından 1678 ‘de kuruldu.

Ülkemizde de en büyük kütüphane olan Millet Kütüphanesi Şubat 2020’de Cumhurbaşkanı tarafından açıldı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK İLK ON (10) KÜTÜPHANESİ

Dünyada büyüklük olarak ilk on (10) sırada olan kütüphaneler:

Danimarka, Dokk1,

ABD, Lawrence Halk Kütüphanesi,

Çin, Yangzhou Zhongshuge Kütüphanesi,

Türkiye, Beyazıt Devlet Kütüphanesi,

Norveç, Vennesla Kütüphanesi,

Norveç, Bodo Kütüphanesi,

ABD, Chicago Halk Kütüphanesi,

İngiltere, Birmingham Kütüphanesi,

Kanada, Halifax Merkez Kütüphanesi,

Meksika, Conarte Kütüphanesi.

NETİCE

Şüphesi ki ilimin faziletini ve ona olan ihtiyacı anlatmak için ne zaman ne de takat yeter. Fakat özetle şunu demek mümkündür. Geleceği inşa etmek için geçmişe olan ihtiyaç kaçınılmazdır. Geçmiş ise yalnızca kitapta ve kütüphane geleneğinde saklıdır. Bu saklı incileri gün yüzüne çıkarmanın yegâne metodu, kütüphanelerdir.

HEDEFİMİZ

Tisam (İslami İlimler Araştırma Merkezi) olarak, Malatya merkezli başlattığımız ilim meşalesini tüm Türkiye ve tüm dünyaya taşıma sevdasındayız. Bu meşaleyi insanlığın bulunduğu her köşe-bucağa ulaştırmak için, ilmi otoriteye sahip neferlere ihtiyaç bulunmaktadır. Otoriter ilim adamları yetiştirmek için de kitap ve kütüphaneye ihtiyaç kaçınılmazdır.

Tisam Merkezimizde kurulacak olan bu kütüphane, dirayetli ilim adamlarının yetiştiği bir derya olacaktır. İnşallah!

Yalnızca medresemizin değil aynı zamanda ilim aşığı her bir Müslüman kardeşimizin de istifade edebileceği bir kütüphane…

Arapça, Farsça, Osmanlıca ve Türkçe eserler ile zenginleştirilmiş, ümmetin her müşkülene merhem olacak bir kütüphane…

KÜTÜPHANE PROJESİNİN HAYATA GEÇMESİ İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN ESERLER

Bu projenin hayata geçmesi için aşağıda ziklerdilen “İlim Dalları” alanında ki eserler tedarik edilmesi söz konusudur:

Kur’ân ve Tefsir İlimi

Hadis-i Şerif İlimi

Akâid İlimi

Kelam İlimi

Dört mezhep Fıkıh İlimi

Ferâiz İlimi

Usulü Tefsir İlimi

Usulü Hadis İlimi

Usulü Fıkıh İlimi

Usulü İfta İlimi

Arapça Gramer İlimi

Farsça Gramer İlimi

Muhtelif Arapça ve Farsça İlimi

Vaz’ı İlimi

Mantık İlimi

Tasavvuf İlimi

Siyer İlimi

Lügat İlimi

İslam Tarihi İlimi

Ansiklopedi kitapları

Mezhepler Tarihi İlimi (Not: Kitap adedi vermek mümkün olmadığından ancak ilim dalları zikredilmiştir.)

PROJEDEN HEDEFLENEN KAZANIMLAR

Bu projeyi hayata geçirmekteki hedef kazanımlar:

Kavî ilim adamları yetiştirebilmek,

Ümmet-i Muhammed (aleyhimu’s-Salêtu ve’s-Selâm)’in her türlü ilimi müşküllerini çözebilmektir. İnşallah!