FATİHLER YETİŞTİRECEK ANNELER

NEDEN FATİHLER YETİŞMİYOR?

Günümüzde aile birliği, dürüst alış-veriş, büyüklerine karşı saygı, küçüklerine karşı sevgi, doğaya ve canlıya karşı duyarlılık, vatana-millete sadakat ve dine ittibâ gibi birçok değerlerimizi süratle yitirmekteyiz. Neslimizi büyük bir tehlike altına alan bu yıkım dünya ahret saadetimizi risk altına alıyor günbegün…  

Bu hızlı ilerleyip büyüyen hayâsızlık çığının önüne set olup bertaraf edecek Fatihler lazımdır.

Peki, neden Fatihler yetişmemektedir?

Evet, bu sorunun cevabı, Fatihler doğuracak annelerin olmamasıdır. Çünkü günümüz anneleri (kadınları) annelik sanatını kölelik, zahmet, vasıfsızlık gibi değersiz durumlara yüklemektedirler.

Evet, kadınlarımıza, kızlarımıza, bacılarımıza, hala-teyzelerimize, anne olmanın ne kadar ulvi bir makam olduğunu idrak ettirmektir. Annelik o kadar yüce bir mertebedir ki, anne olmak Sevgili Peygamberimiz (aleyhi’s-Salêtu ve’s-Selâm)’in: “Cennet annelerin ayakları altındadır,” övgü ve müjdesine nail olmaktır.

Anne demek, Kudüs demek; Anne demek, Endülüs demek; Anne demek, Malazgirt demek; Anne demek, İstanbul demek; Anne demek, Çanakkale demek; Anne demek, Çeçenistan demek; Anne demek, Filistin demektir. Çünkü bu meydanlarda cenk edenlerin ardında anneler vardır.

O anneler ki son derece haramı işitmemeye, görmemeye, yapmamaya, yaptırmamaya gayret sarf etmişlerdir.

Yine o anneler zinhar abdestsiz süt emzirmemişlerdir. Evlatlarına asla haram yedirmemiş ve de harımı tavsiye etmemişlerdir.

Yine o anneler dini, vatanı için evlatlarını feda etmişlerdir.

NETİCE

Hâsılı bu denli anneler yetişmediği sürece adaletsizliğe, caniliğe, dinsizliğe, vs. nahoşluğa set olacak Fatihlerin varlığı mümkün olmamaktadır.

Yarından tezi yok, kadim kültürümüzün tornasına uygun anne adayları yetiştirmek elzemdir.

HEDEFİMİZ

Tisam (İslami İlimler Araştırma Merkezi) olarak, acil planda Malatya’mızın merkezinde “Fatihler Doğuracak Anneler” projesinin ihyası için on (10) kadar Bayan Temsilcilikleri tahsis etmektir.

Bu temsilciliklerde Temel Dini Bilgiler, İslam’a Göre Evlilik ve Annelik Sanatı alanında eğitim ve seminerler tertip edilecektir.  

PROJESİNİN HAYATA GEÇMESİ İÇİN İHTİYAÇ DUYULANLAR

Hedeflen on (10) bölgede Bayan Temsilcilikler için mekân tahsisi,

Bu mekânların kira, restorasyon vs. giderlerin temini,

Bu Temsilciliklerde aktif vazife yapacak bayan hoca ve istihdamı.

PROJEDEN HEDEFLENEN KAZANIMLAR

Bu projeyi hayata geçirmekteki hedef kazanımlar:

İslami bir aile yaşamı serd edecek anne ve anne adayları yetiştirmek,

Kız medreselerini talebe akışını sağlamak,

Aile yıkımlarının önüne geçmek,

Toplumda saygın kadın profiline katkıda bulunmak ve kadını ait olduğu asıl vasfına kavuşmasında yardımcı olmak,

Emin ve istikrarlı neslin yetişmesine toplumu elverişli hale getirmek olacaktır. Biiznillah!