DOĞA VE CANLI

YARATILANI SEVMEK YARATANDAN ÖTÜRÜ!

Bizleri ve de bütün varlıkları yaratan Yüce Yaratıcı, yaratılış gayelerimizden saymıştır canlıyı sevmeyi ve korumayı…

Bu canlının başında eşref-i mahlûk insan geliyor elbette. Fakat insanlığın istifadesine sunulmuş bu koca kâinata karşı sorumluluklarımız var tabii ki…

Hak aşığı Yunus Emre Hazretlerine atfedilen bir söz vardır hani, “yaratılanı severim Yaratandan ötürü.”

Hak Teâlâ’ya âşık sineler, yarattığına da şefkat ve merhamet etmişlerdir. Mesela Enbiyalar Şâhı Hazreti Muhammed Mustafa (aleyhi’s-Salêtu ve’s-Selâm): “Kedi sevgisi imandandır,” buyuruyor.

İşte tüm İslam tarihi boyunca Hak Teâlâ’ya kul olanlar, doğayı ve canlıyı koruyup kollamıştır.

Yine Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa (aleyhi’s-Salêtu ve’s-Selâm): Kıyamet kopuyor olsa ve birinizin elinde bir fide bulunsa, Kıyamet kopmadan onu dikebilirse bunu hemen yapsın,” buyuruyor.

Özellikle ecdadımız Osmanlı, neredeyse tüm hayvan türlerine özel barınaklar tahsis ederek doğayı ve canlıyı koruyup kollama konusunda büyük derecede örnek teşkil etmişlerdir.

Bizler de bu şanlı geçmişimize gereği gibi mirasçı olmak ve Yüce Yaratıcımıza şükranlarımızı sunmak namına doğayı ve canlıyı asli unsuru üzere koruyup kollamak için, TİSAM AİLESİ olarak güzel Malatya’mızda seferberlik başlatmış bulunuyoruz.

Siz kıymetli vatandaşlarımızın bu seferberlikte bizleri yalnız bırakmayacağınızı temenni ederiz!

TİSAM AİLESİ OLARAK;

Sahipsiz Hayvanları barındırıp gözetmeye,

Doğayı yeşillendirip, doğal şeklini korumaya ve maddi-manevi savunmaya kararlıyız…